Provincie Gelderland

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1949
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja