Algemeene Maatschappij voor Grondcrediet. Compagnie Centrale de Prets Fonciers

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1931
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 francs
Kwalieit: VF
Coupons: ja