Maatschappij tot Exploitatie van de Utrechtsche Conservenfabriek

Prijs:18.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1945
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja