Westlandsche Hypotheekbank

Prijs:14.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1944
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja