Haagsche Handelsvereeniging

Prijs:18.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja