Nederlandsche Maatschappij voor Exporthandel

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 19..
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: