Utrechtsche Bankvereeniging

Prijs:26.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee