De Eerste Haagsche Hulpbank met winstuitkeering

Prijs:24.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar:

1911

Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja