Groninger Industrieele Crediet Bank

Prijs:6.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar:

1926

Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja