Nederlandsch Amerikaansche Land-Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1889
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

nee