Maatschappij tot Exploitatie van het Particuliere Land Roempin

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1928
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Hap bovenin links in het aandeel