Polder van Burg en Westland.

Prijs:225.00EUR
Plaats: 't Oirconde
Jaar: 1775
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons:

nee