Wed. R.W. Hustinx Zonen. Zeepfabriek

Prijs:28.00EUR
Plaats: Maastricht
Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons:

ja