Tuin- en Landbouw-Casino te Roermond

Prijs:20.00EUR
Plaats: Roermond
Jaar: 1896
Soort: Obligatie
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee