Voor beheer over effecten

Prijs:16.00EUR
Plaats: Maarssen
Jaar:

1929

Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja