Nieuwe Internationale Hypotheek Bank

Prijs:4.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1929
Soort: Winstbewijs
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: ja