Ontginning - landbouw - en Zuivelmaatschappij "Lactaria" te Sambeek

Prijs:28.00EUR
Plaats: Sambeek
Jaar: 1911
Soort: Winst of Opr. bew.
Coupure:
Kwalieit:

EF

Coupons: ja