Ontginning - landbouw - en Zuivelmaatschappij "Lactaria" te Sambeek

Prijs:28.00EUR
Plaats: Sambeek
Jaar: 1911
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja