Holland-Noord Amerika Hypotheekbank

Prijs:18.00EUR
Plaats: Gorinchem
Jaar: 1911
Soort: Pandbrief
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons nee