Assurantie - Maatschappij 'De Rijn"

Prijs:24.00EUR
Plaats: Arnhem
Jaar: 1900
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja