Hypotheekbank voor Amerika

Prijs:16.00EUR
Plaats: 's-Gravanhage
Jaar: 1916
Soort: Pandbrief
Coupure: 100 guldens
Kwalieit: EF
Coupons

ja