R.K Kerkbestuur v/d Parochie v/d Koningin van den H. Rozenkrans te Budapest

Prijs:18.00EUR
Plaats: Budapest
Jaar: 1927
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee