Koninkrijk der Nederlanden 1922

Prijs:25.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1922
Soort: Schuldbewijs
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee

Bijzonderheden: Aangeboden ter herinnering aan de offciële opening van de nieuwe huisvesting van het agentschap van het Ministerie van Financiéen te Amsterdam op Maandag 6 september 1993. Drukwerk