Crediet- en Handelsvereeniging "Banda"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1925
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons

ja