De Stichting "Het Rooms Katholiek Gasthuis" te Tilburg

Prijs:5.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1959
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee