St. Hippolytus Stichting te Delft. Congregatie der Eerwaarde Zusters Augustinessen

Prijs:12.00EUR
Plaats: Delft
Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco