Wijkvereenigingen Eltheto en Wijkvereeniging Eltheto II van Wijk XXX der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1927
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium.