Sint Alphonsus Stichting te Amsterdam. E.E.P.P. Redemptoristen. Keizersgracht 218

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1931
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco