R.K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Geradus Majella te Amsterdam-Oost

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1947
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium