R.K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Liduina te 's Gravenhage

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1947
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium