Rooms-Katholieke Parochiaal Kerkbestuur v/d H.Maria ten Hemelopneming te Doetinchem

Prijs:10.00EUR
Plaats: Doetinchem
Jaar: 1938
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco