Gereformeerde Kerk van Voorschoten

Prijs:10.00EUR
Plaats: Voorschoten
Jaar: 1957
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Blanco