Wijkvereeniging Wijk VI der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1952
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee

Bijzonderheden: Geen ondertekenng