Tot voortzetting van het bedrijf der Nederlandsche Steenkolenhandelmaatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar:
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen