Grontmij, Grondverbetering- en Ontginninmaatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats:

De Bilt

Jaar:
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  specimen