Maatschappij tot beheer van Veilingen Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken.

Prijs:10.00EUR
Plaats: Nijmegen
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja