Amsterdamsche Vereeniging tot het Bouwen van Arbeidswoningen

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1875
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee