Orgelfonds Geref. Kerk

Prijs:12.00EUR
Plaats:

Halle

Jaar: 1947
Soort: Rent. Aandeel
Coupure: 5 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee