Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Meijendell

Prijs:26.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1917
Soort:

Opr. bewijs

Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja