Fransch-Nederlandsch West-Indische Compagnie. Maatschappij voor Nijverheid, Landbouw en Bosch-Cultuur

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1891
Soort: Aandeel
Coupure: 240 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja