Congregatie Zusters Barmhartigheid St. Jan Baptist Stichting

Prijs:25.00EUR
Plaats: 's-Hertogenb.
Jaar: 1955
Soort: Obligatie.......B
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

opmerkingen: specium