Katholieke Patronage Vereeniging

ntk
Plaats: Boedapest
Jaar: 1928
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja