Handelsvereeniging van Friesche Veefokkers

Prijs:65.00EUR
Plaats: leeuwarden
Jaar:

1922

Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja