Algemeene Vruchten Import Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1919
Soort: Winstbewija
Coupure:  
Kwalieit: EF
Coupons: nee