aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming.

Bij een aandelenbewijs in een N.V.( naamloze vennootschap) of Commanditaire Vennootschap behoort bij ieder aandeel een stel genummerde dividendbewijzen. Voorts is een aandeel gewoonlijk voorzien van een talon. Op vertoon waarvan een nieuw blad dividendbewijzen wordt uitgereikt. Oudeaandelen bezitten vaak dividendbewijzen.