claims

Claims worden uitgegeven wanneer een maatschappij overgaat tot uitbreiding van haar kapitaal. Dit gebeurt ook nu nog op grote schaal. Vaak uit wanhoop of om er grote projekten mee te doen of om bedrijven over te nemen. De huidige aandeelhouders hebben dan vaak een voorkeursrecht om deel te nemen in het verhoogde kapitaal op een veel lagere koers. Zij kunnen dan met behulp van een claim veelal op een lagere koers inschrijven. Het voorkeursrecht is na de inschrijfperiode waardeloos. Bij oudeaandelen komen deze claims niet zo vaak voor.