cumulatief preferent winstdelende aandelen

Cumulatief preferente winstdelende aandelen hebben meer waarde dan preferente winstdelende aandelen. De cumulatieve preferente winstdelende aandelen worden uitgebreid met een vast percentege per jaar in de winstdeling met de clausule dat achterstallig dividend eerst aan de houders van deze stukken moet worden uitgekeerd voordat andere aandeelhouders hun dividend mogen ontvangen. Cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn er zeer weinig bij oudeaandelen. Vaak gaat het om gewonde aandelen en obligaties.